NBAbet

NBAbet

其去附子,而加北五味子,实有妙义,我今更畅发之。曰∶浓朴可升可降,非自能升清而降浊也。

内容:升麻,味苦、甘,气平、微寒,浮而升,阳也,无毒。然而火性炎上,不用药以引其下行,乃龙雷之火未必不随火而沸腾。

 故凡有闭结,必须多用补剂,使之生血以出陈,败瘀以致新也。然症多端,凡与暑症同时病者,香薷但有以治之,乃又不可谓香薷于解暑外,竟无他用矣。

桔梗既非消毒之品,又非生血之药,乌能治蛊而止血乎。善止肺咳,消痰唾稠粘,润肺,泻火邪,下气定喘,心惊胆怯,去邪热,除烦燥,平肝明目。

盖无椹用叶,功实相同耳。 以肉桂治火者,从治也。

或问升麻用之于补中益气汤中,岂虑柴胡不能升举,故用之以相佐耶? 惟肾气乏绝,阳衰流精,肾气不固,精滑目痛,不可单服泽泻,以虚其虚,若入于群补肾药中,又正无害也。

Leave a Reply