No5268模特媛媛酱belle海南心愿旅拍白色连衣长裙配无内肉丝诱惑写真61P媛媛酱秀人网

No5268模特媛媛酱belle海南心愿旅拍白色连衣长裙配无内肉丝诱惑写真61P媛媛酱秀人网

翳从外起,足少阳之症也。 若乳母饮醇酒,用葛花解醒汤;饮烧酒,服冷米醋三五杯。

 如汗出身热,呵欠面赤者,风热也。夫心主血,肝主筋,脾主肉,肺主气,肾主骨,此五者皆因禀五脏之气,虚弱不能滋养充达,故骨脉不强,肢体痿弱,源其要总归于胃。

心经有热者,导赤散。凡元气亏损而至昏愦者,急灸百会穴,若待下痰不愈而后灸之,则元气脱散而不救矣。

因后不守禁忌,恶寒发热,头晕唾痰,余谓肾虚不能摄水而似痰,清气不能上升而头晕,阳气不能护守肌肤而寒热。设若泛行克伐,复伤元气,则必不时举发,久而变危,多至不救。

故丹溪曰∶无汗要有汗,散邪为主;有汗要无汗,固正气为主。然五行之中,惟肾水一脏,母盛而反受邪,何则?

一小儿感冒发热,咳嗽切牙。后左眉上结一核,如豆许渐大如栗,腐而作痛,此肝经火燥而血病也,用加味逍遥散,月余腐肉自脱,一小儿十三岁,目久痛,渐生青绿翳,后赤烂,左关脉弦数,用九味芦荟丸、加味逍遥散而愈。

Leave a Reply