No4768模特尹甜甜大理旅拍性感黑色服饰配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真57P尹甜甜秀人网

No4768模特尹甜甜大理旅拍性感黑色服饰配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真57P尹甜甜秀人网

动气在下,下之,则腹满清谷,心痞头眩,宜甘草泻心汤。伤寒有热,小腹满,应小便不利,今反自利,为有血也,抵当丸下之。

如有浮即有沉,有大即有弱,有滑即有涩,有数即有迟。太阳病,发热恶寒、热多寒少、脉微弱者,此无阳也,不可发汗,宜桂枝二越婢一汤。

数者,急也,即紧也。若脉浮而大,是阳中见阳,此两阳合明之脉。

 瘥后日暮微烦,以其病方瘥,强与谷食不消也,损谷则愈矣。此头痛反在太阳病衰时,而因于不大便,即《内经》所谓胀而头痛,非因于风寒也。

有寒是未病时原有寒也。未及论症,便言不可更行桂枝汤。

世之补《伤寒》者百余家,究其所作,不出二义∶一则因论本文为之注疏,犹公、谷说《春秋》也;一则引仲景之文而为立论,犹韩婴说《诗》而为《外传》也。且邪留腠理之间,半表之往来寒热虽同,而半里又有夹虚夹实之悬殊。

Leave a Reply