Vol465嫩模奥莉私房粉色吊带睡衣配无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真86P奥莉尤蜜荟

Vol465嫩模奥莉私房粉色吊带睡衣配无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真86P奥莉尤蜜荟

医曰∶此医国之说,岂特施之于病哉!子独不见秦之治民乎? 其所以汗出而喘,即无大热,又不恶寒,是邪独在太阴肺经,故不可更行桂枝汤,可与麻黄杏子甘草石膏汤,发散肺邪,而汗、喘自止矣。

皆象于地,辛、甘、淡者,地之阳也,酸、苦、咸者,味之薄者,为阴中之阳。然中风间有痞证,伤寒间有结胸证,又不可不知。

至于火刑肺金,不得下降,而用二陈者,此又失之疏也。 以麻仁丸主之,养液润燥,清热通幽。

言能食者,不可以为胃强而轻下;不能食者,不可以为胃中有燥屎而轻下也。盖以下后虚中、作解之状皆如是也。

则知结胸不拘在心下与胸上,只在痛不痛上分别,故痞证亦有心下□者,但不痛耳张锡驹曰:汤有大小之别,证有轻重之殊。太阳病未解,当见未解之脉,今不见未解之脉,而阴阳脉俱停,三部沉伏不见;既三部沉伏不见,则当见可死之证;而又不见可死之证,是欲作解之兆也。

 不知理中者,理中焦也,此利在下焦,属滑脱也,故用赤石脂禹余粮汤,涩滑固脱,利可止也。仍以桂枝、甘草补阳气,生心液,倍加茯苓以君之,专伐肾邪,用大枣以佐之,益培中土,以甘澜水煎,取其不助水邪也。

Leave a Reply