No4417女神王馨瑶yanni半脱风衣露黑色轻透内衣秀惹火身材诱惑写真94P王馨瑶秀人网

No4417女神王馨瑶yanni半脱风衣露黑色轻透内衣秀惹火身材诱惑写真94P王馨瑶秀人网

然诸病此者,渴而下利,小便数者,皆不可发汗。火性烈,风性疾。

闭户塞牖,即恶人、火之义。急治之,去其寒热,十岁死。

纵欲下陷,缘正气内固,不肯受,故或便秘,或发渴、发逆以拒之。用薏苡米为末,糯米饮调下,或入粥内煮吃亦可。

若脉浮大,则正先散越。入则水湿内侵,浮阳外拒,郁搏于肌肉之间。

白麦饭石膏治脓溃后,围疮口。视人之目窠上微肿,如蚕新卧起状,其颈脉动,时时咳,按其手足上陷而不起者,风水。

其寒者,阳气少,阴气多,与病相益,故寒也。次条云∶寸口脉微而数者,以卫疏故微,邪郁故数。

Leave a Reply