Vol323嫩模yoo优优黑色内衣主题无内开档黑丝裤袜喷血诱惑写真44P优优模范学院

Vol323嫩模yoo优优黑色内衣主题无内开档黑丝裤袜喷血诱惑写真44P优优模范学院

 饮之所以运行者,脾中之阳为之也。各从症治,或养神,或补气,或温经分水可也。

温毒为病最重也,治宜寒凉大解其热。轻曰、热结膀胱,其人如狂,此畜血症也,治以抵当汤或桃仁承气汤。

凡咽中闭塞、咽燥者不可发其汗。今瘀热在里,不能发越,热蒸于阳,故令头汗出也。

 夫斑之方萌,与蚊迹相似,然发斑多见胸腹,蚊迹只见于手足。  如小便利者,则为畜血也。

吐虫尤者,盖因伤寒胃虚之人,素有积冷,妄发其汗,以致胃中虚冷,饥不欲食,食即吐虫尤也。刺入三分,灸五壮。

间有明哲之士,不行吐法,又疑《金匮》治饮诸方为峻猛而不敢用,日进参芪术甘培土制水,不知水未泛滥而培土,则土厚而水不能浸。 但手足逆冷,脉沈细,虽烦渴不能饮水者,为异也。

Leave a Reply